Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 3, pp 5–5 | Cite as

Zomervakantie voor de deur

  • Maria de Vries
Editorial

Samenvatting

Met de zomervakantie voor de deur, blik ik even terug wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld in 2018. Eind vorig jaar de invoering van een nieuwe manier van declareren voor mensen die onder de WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ) vallen.

Met de zomervakantie voor de deur, blik ik even terug wat er zich tot nu toe heeft afgespeeld in 2018. Eind vorig jaar de invoering van een nieuwe manier van declareren voor mensen die onder de WLZ (Wet langdurige zorg, voorheen de AWBZ) vallen. Aanvraag voor machtigingen dien je via Vecozo bij het desbetreffende zorgkantoor in. Wat blijkt, wij krijgen declaraties afgewezen omdat wij de U35 (tijdstarief per 5 minuten) twee keer op één dag hebben gedeclareerd?! Stel je voor: een patiënt met zowel een lichamelijke als verstandelijke beperking komt met begeleider en speciaal vervoer naar de praktijk. De patiënt wordt door zowel de tandarts als de mondhygiënist behandeld. Wel zo handig. Maar je mag dus niet op 1 dag de U35 op ‘twee regels’ declareren. Mensen die dit (achter een bureau) bedenken hebben schijnbaar geen flauw idee wat dit voor consequenties heeft in de praktijk. Moeten wij de patiënt en begeleider twee keer laten komen? Of zetten wij de U35 op een andere datum. Kortom je werkt fraude zo in de hand.

Een andere verandering is het aanvragen van de OPG voor jongeren tot 18 jaar per 1 januari jl. Ik geloof direct dat er ten onrechte OPG’s werden en worden gedeclareerd. En dat je terughoudend moet zijn met röntgenstraling bij kinderen en jeugdigen. Je zou dus kunnen zeggen dat wij (lees de tandartsen) indirect zelf om dit soort maatregelen vragen. De goeden daar gelaten. Tandartsen plus de patiënten zijn hier de dupe van. Omdat je formeel eerst de OPG moet aanvragen en de patiënt laat terugkomen wanneer de machtiging binnen is. Nu is mijn ervaring dat je bij een aantal zorgverzekeraars per omgaande de machtiging goedgekeurd terugkrijgt. Dat scheelt weer.

Om nog maar niet te spreken over de invoering het nieuwe KEW-dossier en de AVG… Maar als praktijkmanager blijft het voor mij een uitdaging om ondanks alle wet- en regelgeving het zo werkbaar mogelijk te houden voor mijn collegae en dat patiënten hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht gaat dit zeker lukken.

Fijne zomer(vakantie) toegewenst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations