Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 25–25 | Cite as

Tanden en misverstanden

  • Elly Hogeveen
Boek bespreking
  • 40 Downloads

Samenvatting

Over de meeste consulten en behandelingen in een tandartspraktijk is weinig bijzonders te melden. Dat wordt ander als een patiënt denkt dat er een radio in zijn gebit is geïmplanteerd… Tanden en misverstanden; bizarre verhalen uit een tandartskamer door Michiel A.J. Eijkman. Hij deelt de meest opmerkelijke tandartsverhalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations