Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 25–25 | Cite as

Tanden en misverstanden

  • Elly Hogeveen
Boek bespreking
  • 23 Downloads

Samenvatting

Over de meeste consulten en behandelingen in een tandartspraktijk is weinig bijzonders te melden. Dat wordt ander als een patiënt denkt dat er een radio in zijn gebit is geïmplanteerd… Tanden en misverstanden; bizarre verhalen uit een tandartskamer door Michiel A.J. Eijkman. Hij deelt de meest opmerkelijke tandartsverhalen.

Een citaat uit het boek: De patiënt heeft altijd gelijk, werd mij vroeger geleerd. Tot het tegendeel wordt bewezen en dat valt vaak niet mee. Deze uitspraak bleek eens temeer toen ik tijdens een college aan zesdejaars studenten de volgende casus besprak. In een zaak voor het Medisch Tuchtcollege, eind jaren negentig van de vorige eeuw, werd een klacht van een patiënt besproken die een tandarts had aangeklaagd. Uit de gepresenteerde feiten in de zitting bleek dat de bewuste tandarts een kroon in de mond van de klager had geplaatst. De klager was van mening dat de tandarts daarbij ook een zendertje in de kies had aangebracht en had de tandarts verzocht deze de dag na de behandeling te verwijderen…

De emeritus hoogleraar Michiel A.J. Eijkman behandelde in zijn praktijk vooral angstige en complexe patienten. Iedere patiënt was anders. De hoogleraar besloot de meest bijzondere herinneringen aan zijn lange loopbaan als tandarts op te schrijven. Het resultaat is een boek met 28 verhalen die vaak op de lachspier werken, maar ook ontroeren of aan het denken zetten. Veel van de mensen die in zijn stoel hebben gelegen, waren ontzettend dankbaar. “Ik kreeg regelmatig cadeaus van patiënten, die zeiden dat hun leven totaal was veranderd”, vertelt hij op nieuws.nl. Soms was de patiënt wel heel enthousiast. “Een verstandelijk gehandicapte man van 1,90 lang had ik geholpen met zijn kunstgebit. Toen hij na afloop in de spiegel keek, werd hij zo enthousiast, dat hij mij optilde en twee dikke pakkerds gaf. Terwijl hij stralend naar buiten liep, bleef ik achter met vier gekneusde ribben.” De grootste les die hoogleraar Eijkman heeft geleerd, is dat naarmate een tandkundig probleem moeilijker is, het van wezenlijk belang is om de tijd te nemen om mensen goed te begrijpen. “Als je echt de tijd neemt, krijg je een beter beeld van hoe een patiënt met zijn gebit omgaat en kun je beter helpen. Gespreksvoering en echt contact maken, is hierbij essentieel.” Het beste medicijn volgens Michiel is de dokter zelf. Dit geldt ook voor tandartsen. “Dat zijn geen robotten die een kunstje doen. Het zijn mensen.”

Tanden en misverstanden is niet alleen en verzameling kleurrijke patiëntgeschiedenissen. De bundel geeft ook een treffend beeld van de mondzorg toen deze tot frustratie van veel tandartsen grotendeels bestond uit het trekken van carieuze tanden en kiezen en het maken van volledige kunstgebitten en amalgaamvullingen. Een uniek inkijkje in de tandartskamer van gisteren. Het boek zal naast tandartsen ook de geïnteresseerde leek fascineren. Een prachtige bundel die je in een ruk uitleest.

Tanden en misverstanden

ISBN 9789082409468

prijs € 19,95

Uitgever Sapienta

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations