Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 10–10 | Cite as

Nieuws

  • Elly Hogeveen
Nieuws
  • 48 Downloads

Samenvatting

Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo’ers. Deze worden georganiseerd met stakeholders uit onderwijs en bedrijfsleven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations