Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 2, pp 6–9 | Cite as

Speciaal spreekuur voor oligondontie

  • Lienke Neef
Specialisatie
  • 4 Downloads

Samenvatting

Oligodontie betekent weinig of tekort (Grieks: oligo) tanden (dontie). Lastig als je daar mee geboren wordt. Hoe wordt dit probleem in de tandheelkunde opgelost? Wie kan wat betekenen voor deze patiënten? Om hierachter te komen, mocht ik een oligodontiespreekuur bijwonen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations