Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 24–25 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 17 Downloads

Samenvatting

Er is een gratis online training voor het omgaan met dementie voor iedereen die werkt in de mondzorg. Met deze training kunnen balie-, preventie- en tandartsassistenten, tandartsen en mondhygiënisten dementie eerder herkennen en betere zorg geven aan patiënten met dementie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations