Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 22–23 | Cite as

De assistent laat zich inhuren en wordt zzp’er

  • Lienke Neef
Specialisatie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Er zijn twee langdurig zieke collega’s in de praktijk. De rest van het team loopt op zijn tenen om alles op te vangen. De agenda stroomt vol en er hoeft maar iets te gebeuren of er moeten patiënten afgebeld worden. Dat is vervelend voor zowel praktijkhouder als patiënt. Dan is er de zzp’er.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations