Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 20–21 | Cite as

Roestvorming is hardnekkig

  • Elly Hogeveen
  • Douwe Laanstra
Praktijkvoorbeeld
  • 11 Downloads

Samenvatting

Vanwege de duurzaamheid en goede reinigbaarheid van instrumentarium en materialen wordt er binnen de tandheelkunde gebruik gemaakt van roestvast- of roestvrijstaal (rvs). Toch zien we af en toe kleine plekjes roest op instrumenten. Hoe kan dit en hoe komen we er weer vanaf? We vroegen het Douwe Laanstra, technisch specialist infectiepreventie bij Dental Union Plandent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Elly Hogeveen
    • 1
  • Douwe Laanstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations