Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 18–19 | Cite as

Eisen stellen aan bedrijfskleding

  • Maria de Vries
De mening van de assistent
  • 28 Downloads

Samenvatting

Welke eisen stellen jullie aan bedrijfskleding? Wat zijn de beweegredenen om juist wel of niet voor een wit pak te kiezen. Houd je rekening met de richtlijn Infectiepreventie voor mondzorgpraktijken? Waarom doe je dit wel of waarom niet en met welke reden wijk je hiervan af?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations