Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

 • Yvonne Maassen
Boek bespreking
 • 15 Downloads

Samenvatting

De KNMT heeft in 2016 de Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken herzien. Hierdoor ontstond de behoefte om het oude boek Infectiepreventie van A tot Z uit 2011 te herzien.

Als instructeur op een opleiding voor tandartsassistenten haal ik veel lesstof uit het infectiepreventieboek uit 2011. Ik wist dat er intussen wel het een en ander veranderd was en dat een update van het boek nodig was. Blij verrast was ik toen ik dit boek op de Standbydag in november 2017 zag liggen. Mijn collega van Standby, Maria de Vries, en oud-collega Dorothe Voet hebben deze herziening tot stand gebracht. Het is een boek voor studenten, maar ook voor (herintredende) tandartsassistenten. Aangezien de nieuwe richtlijn hier en daar wat vragen oproept, is dit boek een mooi naslagwerk. Met andere woorden dit boek is eigenlijk onmisbaar in iedere praktijk. Het boek bestaat uit 6 hoofdstukken:
 • Algemene infectieleer

 • Infectieziekten in de mondzorg

 • Oriëntatie op de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

 • Praktische infectiepreventie aan de stoel

 • Nazorg en onderhoud

 • Capita selecta

Het begint met de micro-organismen en infectieziekten. Voor mij is het nog steeds indrukwekkend dat deze met het blote oog onzichtbare (levens-) vormen ons zo ziek kunnen maken. Dit drukt me wederom haarfijn met de neus op de feiten dat een goede hygiëne onmisbaar is in de tandartspraktijk. Geen wonder dat de IGZ erop toeziet dat tandartspraktijken daarvoor zorgdragen.

In hoofdstuk 5 Nazorg en onderhoud las ik dat er testen bestaan om te controleren of de thermodesinfector naar behoren heeft gewerkt. Voor deze testen zijn nog geen officiële richtlijnen, maar het is niet ondenkbaar dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Het testen van de werking van de autoclaaf is zeer aan te bevelen. Mocht een patiënt ziek worden en de praktijk als bron worden aangewezen, is het aan de praktijk om te bewijzen dat zij hygiënisch goed gehandeld hebben. Door deze testen uit te voeren en de teststrips samen met de uitdraai van de sd-kaart te bewaren kun je dat aantonen.

Een interessant hoofdstuk is hoofdstuk 6 Capita selecta. Dit hoofdstuk behandelt een aantal interessante onderwerpen en is compleet vernieuwd. Wat mij opviel was het stuk over de toepassing van dikke huishoudhandschoenen. Uit verhalen van stagiaires en uit eigen ervaringen weet ik dat dit onderwerp onduidelijk was. Want hoe zit het nu precies? Mag je nu wel of niet met gebruikte handschoenen de vieze tray naar de sterilisatieruimte brengen? Hoe is de routing van gebruikte instrumenten? Dit laatste is een onderwerp waar wij op de opleiding ook al enige discussie over hadden. Mooi dat deze discussie nu gesloten kan worden want in heldere tekst en met duidelijke aanvullende foto’s wordt aangegeven hoe het precies moet.

Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk ISBN 9789036814805 € 39,90

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Yvonne Maassen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations