Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 17–17 | Cite as

Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

  • Yvonne Maassen
Boek bespreking
  • 70 Downloads

Samenvatting

De KNMT heeft in 2016 de Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijken herzien. Hierdoor ontstond de behoefte om het oude boek Infectiepreventie van A tot Z uit 2011 te herzien.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations