Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 13–13 | Cite as

Handboek communicatie in de mondzorg

  • Yvonne Maassen
Boek bespreking
  • 11 Downloads

Samenvatting

Voor mij is het altijd weer een feestje als ik een boekrecensie mag schrijven voor Standby. Ik blader het boek dan door en plak Post-its op dat deel waarover ik iets wil schrijven, omdat ik denk dat het relevant is voor jullie. Voor deze editie lees ik het Handboek communicatie in de mondzorg.

In het Handboek communicatie in de mondzorg staat zoveel relevante informatie dat mijn Post-Its al snel op waren. Het boek bestaat uit 3 delen met daaronder 12 hoofdstukken en diverse paragrafen. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding en leerdoelen. De inleiding begint met een casus die als rode draad door het hoofdstuk loopt. Deel 1 gaat over de theorie van communicatie en consultvoering. Hierin wordt ook de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) besproken. Patiënten hebben het recht om in begrijpelijke taal informatie van de behandelaar te krijgen. Hiervoor is een goede communicatie uiteraard van belang.

Deel 2 gaat over het tandheelkundig gesprek. In hoofdstuk 4 van dat deel gaat over het eerste bezoek van een nieuwe patiënt en een periodiek mondonderzoek. Een eerste indruk kun je nooit overdoen. Het extra tijd nemen voor nieuwe patiënten is o zo belangrijk. Niet alleen om een goede anamnese af te nemen, maar ook om elkaar beter te leren kennen. En waar laat je dit gesprek plaatsvinden? Persoonlijk liep ik wel warm voor het idee om nieuwe patiënten plaats te laten nemen aan een tafel. Niet met de enge apparatuur in de buurt, zodat (bange) patiënt meer op zijn gemak is. Op deze manier kun je uitzoeken met wat voor patiënt je te maken hebt. En waar neem je dan zelf plaats aan de tafel?

Hoofdstuk 8 gaat over het voeren van slechtnieuwsgesprekken. De casus omschrijft een meisje van 16 jaar dat net klaar is met de beugel. Ze valt met haar fiets en er is een stukje van de 11 afgebroken. De 21 heeft een barst in de wortel waardoor tot extractie zal moeten worden overgegaan. Maar hoe leg je dat uit aan het meisje? Er worden vier verschillende strategieën omschreven. Ook is te lezen wat de strategieën voor uitwerking hebben op deze patiënt. Verder komen in dit deel onderwerpen aan bod als: omgaan met conflicten, agressie, kindermishandeling en seksuele intimidatie. De lezer krijgt inzicht in de diverse gesprekstechnieken en hoe om te gaan met een patiënt waarvan de praktijk vermoedens heeft dat deze slachtoffer is van huislijk geweld.

Deel 3 gaat over de tandarts en zijn werkomgeving. Onderwerpen als taakoverdracht, delegeren, werkoverleggen, feedback en functioneringsgesprekken. Horizontale en verticale verwijzingen worden uitgelegd en de zin van een second opinion. Met voorbeeldverwijsbrieven krijgen we een helder beeld dat de verwijsbrief zo specifiek mogelijk moet zijn. Dit om voor de behandelaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van het tandheelkundig probleem of de klacht van de patiënt. Met talloze voorbeelden en hilarische cartoons wist dit boek me erg te boeien.

Handboek communicatie in de mondzorg ISBN 9789085621492 Uitgeverij: Prelum Kosten: € 49,50

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations