Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 10–12 | Cite as

Binnenkijken bij De Parodontoloog

  • Maria de Vries
Binnenkijken bij…
  • 22 Downloads

Samenvatting

In januari 2015 openden Geerten-Has Tjakkes, tandarts-parodontoloog, en Kina Timmer-Tjakkes, mondhygiënist en praktijkmanager De Parondontoloog’in Groningen.Vanuit eerdere ervaringen hadden wij ons eigen idee over hoe onze praktijk eruit zou moeten zien.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations