Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 9–9 | Cite as

Zeggen we u of jij tegen de patiënt?

  • Yvonne Maassen
Lezersvraag
  • 83 Downloads

Samenvatting

De redactie van Standby kreeg de volgende lezersvraag. Tijdens een teambespreking kwam naar voren dat sommige collega's patiënten aanspreken bij de voornaam en anderen juist niet. Wanneer mag je een patiënt bij de voornaam aanspreken? Anderen zeggen je en weer andere collega's zeggen u tegen de patiënt. Zijn daar bepaalde regels voor?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations