Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 6–8 | Cite as

Het poetsende puberbrein

  • Lienke Neef
Informatief
  • 249 Downloads

Samenvatting

SCEM organiseerde het congres Mondzorg bij het kind VIII. Twee groepen stonden centraal op deze dag. Kinderen in kwetsbare gezinnen en (pre-)pubers. De lezing over pubers met als titel Het poetsende puberbrein van Ingrid van Essen sprong er voor Standby uit. Iedere assistent heeft in de reguliere tandartspraktijk te maken met pubers. Hoe motiveer je deze interessante doelgroep?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations