Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 5–5 | Cite as

Nieuw jaar, nieuwe regels

  • Maria de Vries
Editorial
  • 8 Downloads

Samenvatting

Wat gaat 2018 ons (in tandheelkundig opzicht) brengen? Opnieuw zijn er wijzigingen in de basisverzekering en Tarieven Tandheelkunde 2018. Dat zal jullie niet verbazen.

Wat gaat 2018 ons (in tandheelkundig opzicht) brengen? Opnieuw zijn er wijzigingen in de basisverzekering en Tarieven Tandheelkunde 2018. Dat zal jullie niet verbazen. In mijn baan als praktijkmanager en docent aan de opleiding tot tandartsassistent waar ik onder andere de lessen administratie verzorg, is de kerstvakantie voor mij wel het moment om mij te verdiepen in de wijzigingen voor het nieuwe jaar.

Een paar voorbeelden. Voor het maken van een OPG bij een patiënt tot 18 jaar moet vooraf een machtiging via Vecozo worden aangevraagd. Hetzelfde geldt wanneer je vaker dan 2 keer per jaar een fluoride applicatie wilt geven bij jeugd tot 18 jaar.

Wat betreft de Tarieven Tandheelkunde 2018 hierbij een greep uit de wijzigingen. In de regelgeving is verduidelijkt hoe vaak de prestatie A10 in rekening gebracht mag worden. Bijvoorbeeld 1 keer per naast elkaar liggende elementen in de bovenkaak. Ten behoeve van de eenduidigheid wordt overal de term verdoving gebruikt in plaats van anesthesie.

Voor de V40 is toegevoegd dat deze code niet is bedoeld voor het gebruik van cariësdectector, retractiekoord of gel, bloeding stelpende materialen of een fluoride behandeling, zoals bedoeld in prestatie M10 en M20. V40 is bedoeld voor een fluoride applicatie van maximaal 5 elementen.

Aan de omschrijving van prestatie E04 is toegevoegd dat deze ook in combinatie met prestatie E77 in rekening mag worden gebracht.

Volgens de regeling mondzorg ben je verplicht om als praktijk (zorgaanbieder) een prijslijst voor materiaal en techniek te publiceren. Bijvoorbeeld op je website, tv-scherm of folder in de wachtkamer. Dit alles voor een goede informatie voorafgaand aan de behandeling.

Voor verder informatie en wijzigingen van de codes verwijs ik je naar onderstaande link: https://www.knmt.nl/nieuws/nza-maakt-prestaties-en-tarieven-2018-bekend Kortom wees alert bij het invoeren en declareren van prestaties, er zijn behoorlijk wat wijzigingen, Succes ermee.

Met vriendelijke groet

Maria de Vries

hoofdredacteur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations