Advertisement

Standby

, Volume 32, Issue 1, pp 5–5 | Cite as

Nieuw jaar, nieuwe regels

  • Maria de Vries
Editorial
  • 62 Downloads

Samenvatting

Wat gaat 2018 ons (in tandheelkundig opzicht) brengen? Opnieuw zijn er wijzigingen in de basisverzekering en Tarieven Tandheelkunde 2018. Dat zal jullie niet verbazen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Maria de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations