Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 43, Issue 4, pp 305–309 | Cite as

Professionele openheid in de moderne GGZ. Nieuwegein, 23 maart 2017

Gehoord
  • 140 Downloads

Literatuur

  1. Meekeren, E. van, Deursen, S. van, Glas, G., Gundrum, M., Janssens, K., Lam, C. ‘t., Oosterhoff, M., Oenen, F. J. van, Ralston, A., Strijbos, D., & Vingerhoets, A. (2017). Zelfonthulling. Openheid van de professionals in de GGZ. Amsterdam: Boom.Google Scholar
  2. Schnellbacher, J., & Leijssen, M. (2008). Kenmerken van helpende zelfonthulling. Een kwalitatief onderzoek naar de cliëntbeleving van zelfonthulling van de therapeut. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 27–44.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.GroningenNederland

Personalised recommendations