Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 43, Issue 4, pp 300–304 | Cite as

Stilte. Negende jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Utrecht, 21 april 2017

  • Ries Buckers
Gehoord

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.GroningenNederland

Personalised recommendations