Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 43, Issue 3, pp 216–218 | Cite as

Vriendschap is geen illusie

Column
  • Danielle Oprel
Forum
  • 80 Downloads

Karels stem galmt vanuit de badkamer van mijn ouderlijk huis. ‘Daan, heeft je vader nog meer gereedschap?’ Ik tref hem aan in de douche, gewapend met een vooroorlogse schroevendraaier waarmee hij de steungrepen aan de muur probeert te verstevigen.

Een paar weken eerder buitelde mijn bejaarde vader uit zijn sta-opstoel en brak zijn heup. En terwijl mijn pa revalideert in een zorghotel, moet ik zijn huis val-proof maken. Ik sjokte juist met mijn to-dolijst door het lege huis toen Karel me appte: ‘Ben je nu in je vaders huis? Dan kom ik even langs.’

‘Karel?’

‘Daan?’

‘Ken jij het werk van Jim Coan, die neurowetenschapper uit Amerika?’

Karel wurmt zich onder de steungrepen uit. Even ben ik afgeleid door zijn bierbuik. Wanneer heeft hij die gekregen? Ooit was hij mijn meest sportieve vriend.

‘Ik hoorde die Coan dus laatst op een congres’, vervolg ik. ‘Hij legde vrouwen in een fMRI-scan, dreigde ze een schok toe te dienen en liet ze vervolgens a) de hand vasthouden van een vreemde, b) de...

Copyright information

© Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Den HaagNederland

Personalised recommendations