Advertisement

Podosophia

, Volume 26, Issue 1, pp 28–33 | Cite as

De t-toets en de analysis of variance, ANOVA

Wetenschap en Praktijk

Samenvatting

Bij toetsende statistiek wordt met behulp van een statistische berekening een hypothese getoetst. Bijvoorbeeld om te bepalen of het verschil tussen groepen op toeval berust, of niet. De keuze welke statistische toets van toepassing is op de gestelde onderzoeksvraag, is afhankelijk van verscheidene factoren, zoals het meetniveau van de variabelen, de (on)afhankelijkheid van de data (onafhankelijke groepen zoals man vs. vrouw, of afhankelijke data, zoals voormeting vs. nameting bij dezelfde patiënten) en de normaliteit van de data. Dit artikel zal dieper ingaan op een van de meest gebruikte toetsen in de statistiek: de t-toets en de ANOVA (analysis of variance). Het basisidee van een t-toets en de ANOVA is na te gaan of gemiddelden van groepen gelijk zijn of van elkaar verschillen. Om een t-toets of ANOVA te kunnen uitvoeren, dient de afhankelijke variabele, de uitkomstmaat, van ratio- of intervalniveau te zijn.

Trefwoorden

t-toest ANOVA variantieanalyse 

Literatuur

 1. 1.
  Aarts A, Wouters E. De chi-squaretoets. Podosophia. 2017;3:124–7.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  IBM. SPSS Statistics for Windows. Version 21.0. IBM corp: Armonk, N.Y., USA.Google Scholar
 3. 3.
  Field A. Discovering statistics using SPSS. 3e druk. band 9. Londen: SAGE; 2009.Google Scholar
 4. 4.
  Howell DC. Statistical methods for psychology, international edition. 8e druk. Boston: Cengage Learning; 2012.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Health Innovations & TechnologyFontys Paramedische HogeschoolEindhovenNederland

Personalised recommendations