Strijd in coronatijd

Samenvatting

De beroepsorganisaties ProVoet en de NVvP hebben dikke mot met elkaar gekregen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Consortia

Additional information

Bernadet is pedicure. Zij deelt haar praktijkervaringen – met een kwinkslag en in de overtreffende trap. Daarbij ventileert zij haar ongezouten visie op zaken binnen de pedicurewereld.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Strijd in coronatijd. Podopost 33, 15 (2020). https://doi.org/10.1007/s12480-020-1308-3

Download citation