Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 28–29 | Cite as

E-pal

  • Bohn Stafleu van Loghum
E-pal
  • 28 Downloads

Samenvatting

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg.

Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations