Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 23–25 | Cite as

De kracht van rituelen

  • Jopie van der Vorst
Praktijk
  • 53 Downloads

Samenvatting

Rituelen zijn van alle dag en van alle tijd, ook van alle culturen en van alle mensen. Rituelen zorgen van oudsher voor verbondenheid. Bij markeerpunten in het leven kunnen rituelen zorgen voor troost, acceptatie en overgave.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Jopie van der Vorst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations