Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 16–19 | Cite as

Flowchart Palliatieve Zorg

Wanneer start je met praten over palliatieve zorg?
  • Rob Bruntink
  • Mariska Overman
Praktijk

Samenvatting

Bureau MORBidee publiceerde in het voorjaar een whitepaper over Levenseindegesprekken. Onderdeel daarvan is de Flowchart Communicatie Palliatieve Zorg. Het geeft antwoord op de vraag wanneer zorgverleners er verstandig aan doen om het gesprek met patiënten en/of ouderen aan te gaan over palliatieve zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  • Mariska Overman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations