Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 3, pp 5–6 | Cite as

Kort nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort nieuws
  • 23 Downloads

Samenvatting

Hospicebewoners die zelf hun bed niet meer kunnen uitkomen, kunnen toch samen met een naaste op pad naar hun voorkeursplek: dat is de winst die de inzet van een Vuzix-bril kan bereiken. Een Vuzix-bril transporteert de beelden die de naaste met de bril ziet naar de tablet of smartphone van de hospicebewoner. ‘Zender’ en ‘ontvanger’ kunnen live met elkaar communiceren, zodat ze ook samen in gesprek kunnen gaan over dat wat gezien wordt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations