Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 23–23 | Cite as

Symposium afscheid Frans Baar

Verleden, heden en toekomst van de palliatieve zorg
  • Adriaan Visser
Praktijk
  • 71 Downloads

Samenvatting

Aan alles komt een einde; dat is erg toepasselijk voor de palliatieve zorg. Dat was echter niet het thema voor het symposium ter ere van het afscheid van palliatief pionier Frans Baar in de Kunsthal in Rotterdam; hij gaat met pensioen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Adriaan Visser
    • 1
  1. 1.Gezondheidszorgpsycholoog, eigenaar PRO-health.org

Personalised recommendations