Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 20–22 | Cite as

Slaap in de palliatieve zorg

Hoe bereik je meer comfort?
  • Tejo Hijlkema
  • Sylvia Loos
Praktijk
  • 67 Downloads

Samenvatting

Aandacht en comfort zijn twee waardevolle kernbegrippen in de palliatieve zorg. Aandacht voor de mens, zijn wensen en behoeften is essentieel. Dit maakt dat men interventies inzet die gericht zijn op comfortvergroting. Dit zou zich niet moeten beperken tot overdag, want inzet op comfortvergroting in de nacht, kan positieve gevolgen hebben voor het welzijn overdag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tejo Hijlkema
    • 1
  • Sylvia Loos
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations