Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Toekomstbeeld

‘Hoe ziet de palliatieve zorg er over dertig jaar uit?’
  • Hester Zitvast
Drieluik
  • 30 Downloads

Samenvatting

Dertig jaar, dat is nog wel héél ver weg, reageerden de drie deskundigen unaniem toen Pallium hen vroeg een blik in de toekomst van de palliatieve zorg te werpen. Toch wilden zij wel degelijk wat wensen, dromen en voorspellingen uitspreken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Hester Zitvast
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations