Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 13–13 | Cite as

Terminaalverklaring

Ik ben terminaal verklaard door de dokter!
  • Huub Schreuder
Uit de praktijk
  • 112 Downloads

Samenvatting

“Ja hoor, u kunt de zorg uitbreiden. De dokter heeft me terminaal verklaard.” Ik hoor die uitspraak steeds vaker, en ik vind daar wat van. De ‘terminaalverklaring’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas gevraagd. Dit is nodig om de zorg uit te mogen breiden, bijvoorbeeld bij het inzetten van nachtzorg in thuissituaties of bij opname in een hopsicevoorziening. Waar het voorheen voldoende was als een behandelend arts de verwachting uitsprak dat zijn patiënt een levensverwachting korter dan drie maanden had, lijkt het nu een verplichting om de levensverwachting schriftelijk vast te leggen in een terminaalverklaring.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Huub Schreuder
    • 1
  1. 1.Specialistisch verpleegkundige oncologie/ palliatieve zorg en coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord.

Personalised recommendations