Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 8–9 | Cite as

Professionele groei

Rijnstate Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve Zorg
  • Brenda van Dam
Team in beeld

Samenvatting

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem was in 2007 een van de eerste ziekenhuizen in Nederland met een consultteam palliatieve zorg. Al pionierend ontwikkelde het team zich tot een Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg met twaalf verpleegkundig en medisch specialisten. Palliatieve zorg is inmiddels opgenomen in de strategische visie van Rijnstate. De sleutels voor professionele groei? “Draagvlak creëren en laten zien wat palliatieve zorg oplevert.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Brenda van Dam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations