Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 5–6 | Cite as

Kort nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort nieuws
  • 17 Downloads

Samenvatting

Onder de titel ‘Nu ik oud word. Vragen bij de laatste levensfase’ heeft de Raad van Kerken een uitgave gepubliceerd over de laatste levensfase. Vooral euthanasie en de thematiek over ‘voltooid leven’ krijgen veel aandacht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations