Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Martin den Hartog

  • Anouk Brinkman
Q&A
  • 24 Downloads

Samenvatting

Martin den Hartog is eind vorig jaar begonnen als bestuursvoorzitter van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). In deze nieuwe functie heeft Den Hartog de ambitie om zowel de financiering als de uitvoering van de hospicezorg naar een volgende fase van volwassenheid te tillen.

Wat heeft u gemotiveerd om bij AHzN te starten?

“Als verpleegkundige van oorsprong heb ik veel te maken gehad met patiënten in de laatste levensfase. Van daaruit is mijn affiniteit met palliatieve zorg en hospicezorg ontstaan en ben ik gedreven om mij sterk te maken voor de ontwikkeling van hoogwaardige hospicezorg voor zowel cliënten als professionals.”

Wat zijn binnen die doelstelling uw speerpunten?

“De financiering van de hospicezorg is heel erg versnipperd. Ik pleit voor een robuuste, toekomstbestendige financieringsvorm die beter past bij de hospicezorg. Daarnaast vind ik dat AHzN een belangrijke samenwerkingspartner in de hoogwaardige hospicezorg moet blijven, waarvan de leden zich transparant en toetsbaar opstellen.”

Hoe ontwikkelt de samenwerking met VPTZ zich?

“De palliatieve zorg kenmerkt zich door een veelkleurigheid aan aanbod. Het hogere doel van samenwerking met welke partij dan ook, is om elkaar te vinden en een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen.”

Hoe ziet de toekomst van de hospicezorg eruit?

“De behoefte aan hospicezorg neemt toe, maar dat geldt ook voor de palliatieve zorg thuis. In de regel wordt de zorg complexer; het aantal mensen in de laatste levensfase met multimorbiditeit groeit en dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak. De zorg moet daardoor steeds meer buiten de muren van het hospice plaatsvinden. Binnen deze ontwikkelingen is het belangrijk dat de passie en gedrevenheid van medewerkers in de hospicezorg behouden blijft.”

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Anouk Brinkman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations