Advertisement

Pallium

, Volume 20, Issue 2, pp 4–4 | Cite as

Nummer 100

  • Rob Krol
Redactioneel
  • 62 Downloads

Samenvatting

Voor u ligt de 100ste Pallium en daar zijn we als redactie best trots op. Maar in plaats van onszelf te feliciteren, wil ik u als lezer van dit blad bedanken. Want alleen dankzij een stabiel bestand van abonnees, kan in deze tijd een blad als dit nog in druk verschijnen. Zelf word ik nog steeds blij als de nieuwe Pallium weer op de deurmat valt, want al heeft de redactie de inhoud al onder ogen gehad, het blijft altijd weer een verrassing wat fotograaf en vormgevers hier voor moois van gemaakt hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Rob Krol
    • 1
  1. 1.Adviseur palliatieve zorg IKNL en redactielid van Pallium

Personalised recommendations