Neuropraxis

pp 1–1 | Cite as

Woorden vooraf

Article
  • 26 Downloads

De neurowetenschappen beslaan een breed vakgebied waar vele verschillende disciplines zich mee bezighouden, zoals neurologen, psychologen, psychiaters, endocrinologen, genetici, biologen en bewegingswetenschappers. Hoewel Neuropraxis als uitgangspunt heeft om zich te richten op het neurowetenschappelijk onderzoek in de brede zin, vinden wij het van belang om af en toe eens de diepte in te duiken met behulp van een themanummer. Het nummer dat nu voor u ligt, is zo’n nummer, dat geheel voor u is samengesteld door redactielid prof. dr. Berend Olivier en dat zich specifiek richt op het syndroom van Down of trisomie 21.

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking, die zich kenmerkt door een verstandelijke beperking, een typerend uiterlijk en verschillende medische problemen. Er wordt in toenemende mate onderzoek naar verricht. Volgens PubMed, een van de meeste gebruikte internationale zoekmachines voor biomedische artikelen, werden er in 1980 ‘slechts’ 292 artikelen gepubliceerd over het syndroom van Down; een aantal dat is toegenomen tot 1.298 artikelen in 2017. Het is dus zeker tijd dat ook Neuropraxis aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Wij wensen u veel leesplezier,

Janneke Koerts

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.NeuropraxisBohn Stafleu van LoghumHoutenNederland

Personalised recommendations