Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 26–26 | Cite as

Marc Niels werkt als buurtcoach en helpt mensen online te participeren: ‘Sociaal werkers moeten mensen meenemen in de digitale wereld’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Onder de radar
  • 88 Downloads

Samenvatting

Marc Niels (38) deed de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij werkt als Buurtcoach in de gemeente Doetinchem voor Buurtplein B.V.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations