Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 18–18 | Cite as

Wil Hogeman werkt bij het Leger des Heils: ‘Kwetsbare mensen zijn aan het overleven’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Onder de radar

Samenvatting

Wil Hogeman is 65 jaar, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Ze biedt specialistische ambulante (jeugd)hulpverlening voor het Leger des Heils in Midden Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations