Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 16–17 | Cite as

De wantrouwende studenten van toen zijn nu pioniers van het sociaal werk: Litouwen viert 25 jaar sociaal werk

  • Jolanda Berends
Internationaal
  • 15 Downloads

Samenvatting

Dit jaar viert Litouwen 27 jaar onafhankelijkheid van het Sovjetregime. De tijd van angst, geweld en leugens zijn nu herinneringen aan deze politieke onderdrukking. Religie en de daaruit voortvloeiende liefdadigheid was ten tijde van de Russische overheersing verboden. Volgens de communisten bestonden sociale problemen niet en dus was het beroep van sociaal werker overbodig. Nu kijkt Litouwen trots terug op een snel ontwikkeld sociaal werkveld met kansrijke initiatieven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Jolanda Berends
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations