Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 8–11 | Cite as

Over zorgwekkend zorgmijdend gedrag bij sociaal werkers: Benen redden

  • Klaas Mulder
Hoofdartikel
  • 59 Downloads

Samenvatting

In november publiceerde Klaas Mulder een essay over de hulpverlening aan mensen met inzichtsstoornissen. In de sociale sector werd het gezien als – weer – een kanttekening bij het regeringsbeleid, maar Mulder richt zijn kritiek ook op sociale professionals zelf. Die zijn te weinig op zoek naar methodieken die werken voor mensen die het zelf niet meer snappen. Blijven we praten, of gaan we benen redden?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Klaas Mulder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations