Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 36–38 | Cite as

Frictie

Tepels, rouw en Darwin

  • Marcel van den Hout
Frictie

Samenvatting

In de rubriek Frictie geven wisselende auteurs hun visie op een onderwerp dat discussie oproept, of kijken zij kritisch naar een misverstand of dilemma waar professionals in hun werk tegenaan lopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Marcel van den Hout
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations