Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 12–13 | Cite as

Vermijden

  • Else de haan
Article

Samenvatting

In deze rubriek buigt Else de Haan zich over wetenschappelijke publicaties die van betekenis zijn voor de praktijk. Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat zeggen de resultaten? En: is nader onderzoek gewenst?

Literatuur

  1. Hofmann, S.G, & Hay, A.C. (2018). Rethinking avoidance: Toward a balanced approach to avoidance in treating anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders 55, 14–21.Google Scholar
  2. Krypotos, A.M., Effting, M., Kindt, M., & Beckers, T. (2015). Avoidance learning: A review of theoretical models and recent developments. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9, 189.Google Scholar
  3. Vervliet, B., & Indekeu, E. (2015). Low-cost avoidance behaviors are resistant to fear extinction in humans. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9, 351.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations