Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 6–11 | Cite as

Problemen snel en systematisch in kaart brengen met CAP-J

Classificatiemethode biedt inzicht in wat speelt en welke hulp nodig is
  • Willeke Daamen
  • Ria Schouten
Article
  • 98 Downloads

Samenvatting

Om in de jeugdzorg vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen hebben gemeenten en organisaties helder zicht nodig op de problemen van kinderen en gezinnen. CAP-J, een classificeringsinstrument voor de aard van de problematiek, is hierbij een hulpmiddel.

trefwoorden

CAP-J doelgroeponderzoek zelfredzaamheid classificeren 

Literatuur

  1. Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Eijgenraam, K., Steege M. van der, & Oudhof, M. (2016). Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (2e druk). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
  2. Daamen, W., Oudhof, M., Ince, D. & Lekkerkerker, L. (2016). Gebruikershandleiding CAP-J. Tweede druk. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
  3. Jongedijk, R. (2001). Psychiatrische diagnostiek en het DSM-systeem. Een kritisch overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, p. 309-320.Google Scholar
  4. Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Wilde, E. de & Eijgenraam, K. (2009). Ontwikkeling van en onderzoek naar het Classificatiesysteem Aard Problematiek Jeugdzorg (CAP-J). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations