Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 6–11 | Cite as

Problemen snel en systematisch in kaart brengen met CAP-J

Classificatiemethode biedt inzicht in wat speelt en welke hulp nodig is
Article

Samenvatting

Om in de jeugdzorg vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen hebben gemeenten en organisaties helder zicht nodig op de problemen van kinderen en gezinnen. CAP-J, een classificeringsinstrument voor de aard van de problematiek, is hierbij een hulpmiddel.

trefwoorden

CAP-J doelgroeponderzoek zelfredzaamheid classificeren 

Literatuur

  1. Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Eijgenraam, K., Steege M. van der, & Oudhof, M. (2016). Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (2e druk). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
  2. Daamen, W., Oudhof, M., Ince, D. & Lekkerkerker, L. (2016). Gebruikershandleiding CAP-J. Tweede druk. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar
  3. Jongedijk, R. (2001). Psychiatrische diagnostiek en het DSM-systeem. Een kritisch overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45, p. 309-320.Google Scholar
  4. Konijn, C., Bruinsma, W., Lekkerkerker, L., Wilde, E. de & Eijgenraam, K. (2009). Ontwikkeling van en onderzoek naar het Classificatiesysteem Aard Problematiek Jeugdzorg (CAP-J). Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations