Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 17, Issue 2, pp 14–20 | Cite as

De Sensory Profile in de diagnostiek van een autismespectrumstoornis

Wat levert dat op in de praktijk?
 • Tirsa van der Velden
 • Jana Knot-Dickscheit
 • Annelies de Bildt
 • Arjen van Assen
Article
 • 251 Downloads

Samenvatting

Kinderen met ASS hebben vaak moeite met het verwerken van sensorische informatie. Dat kan zich uiten in over- of onderreactiviteit op prikkels. Om de problemen op dit vlak in kaart te brengen, is de Sensory Profile (SP) ontwikkeld. Welke informatie levert de SP op in de poliklinische praktijk bij het diagnostisch onderzoek naar ASS?

trefwoorden

Sensory Profile sensorische informatieverwerkingsproblemen autismespectrumstoornis diagnostiek 

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. (2013). Autismespectrumstoornis. In Diagnostic and statistical manual of mental disorders (vijfde editie, p.110). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.Google Scholar
 2. Bildt, A., de, Jonge, M., de & Graeves-Lord, K. (2013). ADOS-2: Autisme Diagnostisch Observatieschema. Amsterdam: Hogrefe.Google Scholar
 3. Constantino, J.N. & Gruber, C. (2005). SRS: Social Responsiveness Scale. Los Angeles: Western Pscyhological ServicesGoogle Scholar
 4. Dunn, W. (1999). SP: Sensory Profile. San Antonio: Pearson.Google Scholar
 5. Green, D., Chandler, S., Charman, T., Simonoff, E., & Baird, G. (2016). Brief report: Dsm-5 sensory behaviours in children with and without an autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(11), 3597-3606.  https://doi.org/10.1007/s10803-016-2881-7
 6. Hilton, C., Graver, K., & LaVesser, P. (2007). Relationship between social competence and sensory processing in children with high functioning autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 1(2), 164-173.Google Scholar
 7. Kern, J.K., Trivedi, M. H., Grannemann, B.D., Garver, C.R., Johnson, D. G., Andrews, A.A., . . . Schroeder, J. L. (2007). Sensory correlations in autism. Autism: The International Journal of Research & Practice, 11(2), 123-134.Google Scholar
 8. Kientz, M. A., & Dunn, W. (1997). A comparison of the performance of children with and without autism on the sensory profile. The American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 51(7), 530-537.Google Scholar
 9. Lord, C., Rutter, M., Dilavore, P.C., Risi, S., Gotham, K., & Bishop, S.L. (2012). ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule – second edition. Los Angeles: Western Psychological Services.Google Scholar
 10. Mulder, E.J. & Hein, S. (2016). Ontwikkelingsanamnese en bijkomende problemen - zorglijn ASS. Groningen: Accare.Google Scholar
 11. Ornitz, E. M. (1974). The modulation of sensory input and motor output in autistic children. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, 4(3), 197-215.Google Scholar
 12. Rietman, A. (2013). SP: Sensory Profile. Amsterdam: Pearson.Google Scholar
 13. Schaaf, R.C., Toth-Cohen, S., Johnson, S.L., Outten, G., & Benevides, T.W. (2011). The everyday routines of families of children with autism: Examining the impact of sensory processing difficulties on the family. Autism: The International Journal of Research and Practice, 15(3), 373-389.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Tirsa van der Velden
  • 1
 • Jana Knot-Dickscheit
  • 1
 • Annelies de Bildt
  • 1
 • Arjen van Assen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations