Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 50, Issue 2, pp 40–48 | Cite as

Toepassing van anonieme onderzoeksgegevens over de SDQ binnen de JGZ

Bruikbaarheid en valkuilen
 • H. Hoofs
 • N. Jansen
 • D. Mohren
 • M. Jansen
 • IJ. Kant
Onderzoeksartikel
 • 68 Downloads

Samenvatting

Om psychosociale problemen binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) tijdig te signaleren bij basis- en middelbare scholieren wordt er tijdens de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO) gebruik gemaakt van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Voor de ondersteuning van deze vroegsignalering met behulp van de SDQ zijn er afkappunten opgesteld. Deze afkappunten komen voornamelijk voort uit validatiestudies met een anonieme setting. Deze setting verschilt met de vertrouwelijke, niet-anonieme setting van het PGO, waar de professional inzicht krijgt in de vragenlijst. Hierdoor is er dus een discrepantie tussen de setting waarin de SDQ wordt toegepast en waar deze wordt gevalideerd. In deze studie wordt onderzocht of deze discrepantie zorgt voor een verschil in de SDQ met betrekking tot de betrouwbaarheid, gemiddelde scores en afkappunten. Hiervoor worden gegevens gebruikt van de vragenlijsten uit het vertrouwelijke PGO (N = 6.594) en de anonieme Jeugdmonitor (N = 4.613), beide afgenomen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De betrouwbaarheid in beide settings is gelijk; de gemiddelde scores en afkappunten verschillen echter significant. Het is dus niet valide om de afkappunten uit de anonieme validatie studies een-op-een te gebruiken in het PGO, dan wel gemiddelde scores tussen deze settings direct met elkaar te vergelijken.

Trefwoorden

jeugdgezondheidszorg SDQ vroegsignalering afkappunten psychosociale problemen 

Notes

Financiering

Deze studie werd gefinancierd door de Provincie Limburg (projectnummer CWZW2011/57962), de School for Public Health and Primary Care (CAPHRI; Maastricht), en de GGD Zuid-Limburg.

Literatuur

 1. 1.
  Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ. Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 2013. Utrecht: Commissie evaluatie basistakenpakket JGZ; 2013. pag. 2–13.Google Scholar
 2. 2.
  Reijneveld SA, Vogels AG, Hoekstra F, Crone MR. Use of the pediatric symptom checklist for the detection of psychosocial problems in preventive child healthcare. BMC Public Health. 2006;6:197.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Tremblay RE. The development of aggressive behaviour during childhood: what have we learned in the past century? Int J Behav Dev. 2000;24:129–41.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry. 1997;38:581–6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Goedhart A, Treffers F, Widenfelt B van. Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten: de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). MGV. 2003;58:1018–33.Google Scholar
 6. 6.
  Brugman E, Reijneveld SA, Verhulst FC, Verloove-Vanhorick SP. Identification and management of psychosocial problems by preventive child health care. Arch Pediatr Adolesc Med. 2001;155:462–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Glascoe FP. Early detection of developmental and behavioral problems. Pediatr Rev. 2000;21:272–80.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Postma S. Richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen 2008. Bilthoven: RIVM; 2008.Google Scholar
 9. 9.
  Pijpers F. Verantwoord gebruik van vragenlijsten in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013.Google Scholar
 10. 10.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Basisset indicatoren publieke gezondheidszorg 2010. Utrecht: Inspectie voor de Gezondheidszorg; 2010.Google Scholar
 11. 11.
  Engelse O, Zwijgers P. Jeugd In Beeld: Gegevens over de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2013.Google Scholar
 12. 12.
  Vogels AGC, Jacobusse GW, Hoekstra F, Brugman E, Crone M, Reijneveld SA. Identification of children with psychosocial problems differed between preventive child health care professionals. J Clin Epidemiol. 2008;61:1144–51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 13.
  Bell I, Mellor D. Clinical judgements: research and practice. Aust Psychol. 2009;44:112–21.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Goodman R. The extended version of the strengths and difficulties questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001;40:1337–45.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 16.
  Goodman R, Ford T, Meltzer H. Mental health problems of children in the community: 18 month follow up. BMJ. 2002;324:1496–7.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Theunissen MHC, Wolff M de, Grieken A van, Mieloo C. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor het signalering van psychosociale problemen bij 3- tot 17-jarigen. Leiden: TNO, 2016.Google Scholar
 18. 18.
  Durant LE, Carey MP, Schroder KE. Effects of anonymity, gender, and erotophilia on the quality of data obtained from selfreports of socially sensitive behaviors. J Behav Med. 2002;25:438–67.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Krumpal I. Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. Qual Quant. 2013;47:2025–47.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  He JP, Burstein M, Schmitz A, Merikangas KR. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): the factor structure and scale validation in U.S. adolescents. J Abnorm Child Psychol. 2013;41:583–95.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Niclasen J, Teasdale TW, Andersen AM, Skovgaard AM, Elberling H, Obel C. Psychometric properties of the Danish strength and difficulties questionnaire: the SDQ assessed for more than 70, 000 raters in four different cohorts. PLoS ONE. 2012;7:e32025.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Mieloo C, Raat H, Oort F van, et al. Validity and reliability of the strengths and difficulties questionnaire in 5–6 year olds: differences by gender or by parental education? PLoS ONE. 2012;7:e36805.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 23. 23.
  Stone LL, Otten R, Engels RC, Vermulst AA, Janssens JM. PsychometricPsychometric properties of the parent and teacher versions of the strengths and difficulties questionnaire for 4‑ to 12-year-olds: a review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2010;13:254–74.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 24. 24.
  Sanne B, Torsheim T, Heiervang E, Stormark KM. The strengths and difficulties questionnaire in the Bergen child study: a conceptually and methodically motivated structural analysis. Psychol Assess. 2009;21:352–64.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. 25.
  Roy B van, Veenstra M, Clench-Aas J. Construct validity of the five-factor Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in pre-, early, and late adolescence. J Child Psychol Psychiatry. 2008;49:1304–12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. 26.
  Lamberts PHG, Steenbakkers M, Thijssen NHB, et al. Een gezonde kijk op Zuid-Limburg. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010. Maastricht: GGD Zuid Limburg; 2011.Google Scholar
 27. 27.
  CBS. Key figures for postcode areas. Heerlen: CBS; 2009.Google Scholar
 28. 28.
  Knol F. Neighbourhood status development in the Netherlands. Den Haag: SCP; 2012.Google Scholar
 29. 29.
  CBS. Foreign background. Den Haag: CBS; 2014.Google Scholar
 30. 30.
  Sijtsma K. Over misverstanden rond Cronbachs alfa en de wenselijkheid van alternatieven. Psycholoog. 2009;44:561–7.Google Scholar
 31. 31.
  Field A. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: SAGE; 2013.Google Scholar
 32. 32.
  Miles J, Shevlin M. Applying regression and correlation: a guide for students and researchers. London: SAGE; 2001.Google Scholar
 33. 33.
  Goodman A, Goodman R. Strengths and difficulties questionnaire as a dimensional measure of child mental health. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;48:400–3.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 34. 34.
  Vogels AGC, Siebelink BM, Theunissen MC, Wolff MS de, Reijneveld SA. Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg. Leiden: TNO; 2011.Google Scholar
 35. 35.
  Looij-Jansen PM van de, Goldschmeding JEJ, Wilde EJ de. Comparison of anonymous versus confidential survey procedures: effects on health indicators in Dutch adolescents. J Youth Adolesc. 2006;35:652–8.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Aquilino WS, Wright DL, Supple AJ. Response effects due to bystander presence in CASI and paper-and-pencil surveys of drug use and alcohol use. Subst Use Misuse. 2000;35:845–67.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 37. 37.
  Griesler PC, Kandel DB, Schaffran C, Hu M‑C, Davies M. Adolescents’ inconsistency in self-reported smoking: a comparison of reports in school and in household settings. Public Opin Q. 2008;72:260–90.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar
 38. 38.
  Looij-Jansen PM van de, Wilde EJ de. Comparison of web-based versus paper-and-pencil self-administered questionnaire: effects on health indicators in Dutch adolescents. Health Serv Res. 2008;43:1708–21.CrossRefPubMedCentralGoogle Scholar
 39. 39.
  Widenfelt BM van, Goedhart AW, Treffers PD, Goodman R. Dutch version of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Eur Child Adolesc Psychiatry. 2003;12:281–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 40. 40.
  Hoofs H, Jansen NW, Mohren DC, Jansen MW, Kant IJ. The Context Dependency of the Self-Report Version of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ): A Cross-Sectional Study between Two Administration Settings. PLoS ONE. 2015;10:e120930.CrossRefPubMedCentralPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • H. Hoofs
  • 1
  • 2
 • N. Jansen
  • 1
 • D. Mohren
  • 3
 • M. Jansen
  • 2
  • 4
 • IJ. Kant
  • 1
 1. 1.Vakgroep Epidemiologie, CAPHRIUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland
 2. 2.Academische WerkplaatsGGD Zuid LimburgMaastrichtNederland
 3. 3.MEMIC Maastricht, Centrum voor data- en informatiemanagementUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland
 4. 4.Vakgroep Health Services Research, CAPHRIUniversiteit MaastrichtMaastrichtNederland

Personalised recommendations