Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 1, pp 31–61 | Cite as

Hoop op een gewoon leven voor kinderen die het niet getroffen hebben

Een plekje voor Alicia
 • Peer van der Helm
Article
 • 487 Downloads

Samenvatting

De documentaire Alicia heeft heel wat losgemaakt. De transitie heeft blijkbaar een aantal ouderroutes in de jeugdzorg nog niet verbeterd.

Peer van de Helm, lector aan de Hogeschool Leiden, vat zijn lectorale rede van november 2017 samen in dit artikel. Hij noemt daarin drie weeffouten in het jeugdstelsel: 1. het gemis aan focus op intergenerationele problematiek, 2. de verkokerde, weinig samenhangende behandelvisie en werkwijze en lineair denken in de jeugdhulp, en 3. de huidige organisatie van de jeugdzorg, gekoppeld aan de financiering. Met wat politieke wil is volgens de auteur aan al deze drie zaken wat te doen als de inhoud (huidige wetenschappelijke kennis) en het doel (geen kinderen meer uitsluiten en verloren laten gaan) boven het kortetermijndenken, de ideologie, de bestaande structuren en het geld worden gesteld.

Literatuur

 1. Anglin, J. P. (2014). Pain, normality, and the struggle for congruence: reinterpreting residential care for children and youth. Oxford: Routeledge.Google Scholar
 2. Arden, J. B., & Linford, L. (2009). Brain based therapy with children and adolescents. Hoboken: Wiley.Google Scholar
 3. Bekken, F., & Helm, G. H. P. van der (2017). Hoop een huis geven: eerste resultaten leef-en werkklimaatonderzoek bij Gezinshuizen-Plus. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1, 17–22.Google Scholar
 4. Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Phronese.Google Scholar
 5. Broekaert, E. (2010). Personen met gedragsstoornissen. In E. Broekaert, G. Van Hove, S. Vandevelde, V. Soyez & W. Vanderplasschen (red.), Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 6. Brooks-Gunn, J., Duncan, G. J., & Aber, J. L. (red.). (1997). Context and consequences for children. Neighborhood poverty, band 1. New York: SAGE.Google Scholar
 7. Camilo, C., Garrido, M. V., & Calheiros, M. M. (2016). Implicit measures of child abuse and neglect: a systematic review. Aggression and Violent Behavior, 29, 43–54.CrossRefGoogle Scholar
 8. Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., Moffitt, T. E., et al. (2014). The p factor: one general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science: A Journal of the Association for Psychological Science, 2(2), 119–137.  https://doi.org/10.1177/2167702613497473.CrossRefGoogle Scholar
 9. Dahl, I. (2017). Isoleercel omstreden maar vaak gebruikt. Jeugd en Co, 4, 9–14.Google Scholar
 10. Dettmeijer-Vermeulen, C. (2017). Statement van scheidend nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen. https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/2017/statement-van-scheidend-nationaal-rapporteur-corinne-dettmeijer-vermeulen.aspx. Geraadpleegd op: 15 jan 2018.Google Scholar
 11. Dijke, A. van, Lamers-Winkelman, F., Talhout, M., Terpstra, L., Werson, S., & Wind, A. de (2012). Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 12. Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 196(4286), 129–136.CrossRefGoogle Scholar
 13. Fairchild, G., Goozen, S. H. van, Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: evaluating and reformulating the developmental taxonomic theory of antisocial behaviour. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(9), 924–940.  https://doi.org/10.1111/jcpp.12102.CrossRefGoogle Scholar
 14. Fontaine, R. G., & Dodge, K. A. (2009). The transactional development of individual social-information processing and aggressive behavior. In A. J. Sameroff (red.), Transactional processes in development. Washington: American Psychological Association.Google Scholar
 15. Gheorghe, C. P., Goyal, R., Mittal, A., & Longo, L. D. (2010). Gene expression in the placenta: maternal stress and epigenetic responses. The international journal of developmental biology, 54(2–3), 507–523.CrossRefGoogle Scholar
 16. Hadrion (2018). Prismamethode. www.hadrion.nl/prisma. Geraadpleegd op: 15 jan 2018.Google Scholar
 17. Helm, G. H. P. van der (2011). First do no harm: group climate in secure correctional institutions. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 18. Helm, G. H. P. van der (2017b). Naar een gezamenlijke opvoedingsstrategie in de residentiële jeugdzorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 6, 259–268.Google Scholar
 19. Helm, G. H. P. van der (2017a). Hoop! Hoop op het gewone leven voor kinderen die het niet getroffen hebben. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 20. Helm, G. H. P. van der, Nieuwenhuizen, M. van, & Wegter, H. (2010). Behandeling van jongeren met een licht verstandelijke handicap in een JJI (adolescents suffering from a mild intellectual disability in youth prison). Sozio, 95, 6–11.Google Scholar
 21. Hersey, P. K., & Blanchard, K. (1997). Management of organizational behavior: utilizing human resources. Englewood Cliffs: Prentice Hall.Google Scholar
 22. Keysers, C. (2011). The empathic brain. Social Brain Press: Amsterdam.Google Scholar
 23. Kok, J. W. F. (1973). Opvoeding en hulpverlening in behandelingstehuizen. Residentiële orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 24. Krabbendam, A. (2016). Troubled girls, troubled futures; the adverse adult outcomes of detained adolescent females. Ipskampdrukkers: Amsterdam.Google Scholar
 25. MacDonald, G., & Leary, M. R. (2005). Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain. Psychological Bulletin, 131(2), 202–223.  https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.2.202.CrossRefGoogle Scholar
 26. Martel, M. M., Pan, P. M., Hoffmann, M. S., Gadelha, A., Rosário, M. C. do, Mari, J. J., Manfro, G. G., Miguel, E. C., Paus, T., Bressan, R. A., Rohde, L. A., & Salum, G. A. (2017). A general psychopathology factor (P factor) in children: structural model analysis and external validation through familial risk and child global executive function. Journal of Abnormal Psychology, 126(1), 137–148.  https://doi.org/10.1037/abn0000205.CrossRefGoogle Scholar
 27. McLaughlin, K. A., Conron, K. J., Koenen, K. C., & Gilman, S. E. (2010). Childhood adversity, adult stressful life events, and risk of past-year psychiatric disorder: a test of the stress sensitization hypothesis in a population-based sample of adults. Psychological Medicine, 40(10), 1647–1658.  https://doi.org/10.1017/S0033291709992121.CrossRefGoogle Scholar
 28. Os, J. van (2015). De DSM-5 voorbij! Pleidooi voor een persoonsgerichte behandeling van cliënten. Leusden: Diagnosis.Google Scholar
 29. Pinker, S. (2011). The better angels of our nature: the decline of violence in history and its causes. New York: Penguin.Google Scholar
 30. Popma, A., & Raine, A. (2006). Will future forensic assessment be neurobiological? Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 15, 429–444.  https://doi.org/10.1016/j.chc.2005.11.004.CrossRefGoogle Scholar
 31. Raine, A. (2013). The anatomy of violence: the biological roots of crime. New York: Harper.Google Scholar
 32. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self determination theory. Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York: Guilford.Google Scholar
 33. Sato, W., Uono, S., Matsuura, N., & Toichi, M. (2009). Misrecognition of facial expressions in delinquents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 3, 27–39.CrossRefGoogle Scholar
 34. Seks in de praktijk (2018). Mogelijke signalen van seksueel misbruik bij jongeren. https://www.seksindepraktijk.nl/mogelijke-signalen-van-seksueel-misbruik-bij-jongeren. Geraadpleegd op: 17 jan 2018.Google Scholar
 35. Slot, W., & Aken, M. van (2013). Psychologie van de adolescentie. Utrecht: Thieme.Google Scholar
 36. Stams, G. J. J. M., & Helm, G. H. P. van der (2017). What works in residential programs for aggressive and violent youth? Treating youth at risk for aggressive and violent behavior in (secure) residential care. In P. Sturmey (red.), The Wiley handbook of violence and aggression, band 116. Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell.Google Scholar
 37. Ten Brummelaar, M. D. C. (2016). Space between the borders? The participation of young people in decision-making during their stay in secure residential care. Groningen: RijksUniversiteit Groningen.Google Scholar
 38. Valk, S. de, Kuiper, C., Helm, G. H. P. van der, Maas, A. J. J. A., & Stams, G. J. J. M. (2016). Repression in residential youth care: a scoping review. Adolescent Research Review, 3, 195–216. Opgehaald op 12 januari 2018, van http://link.springer.com/article/10.1007/s40894-016-0029-9.CrossRefGoogle Scholar
 39. Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Den Haag: Acco.Google Scholar
 40. Verhulst, F. C. (2015). Heeft wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de kinder- en jeugdpsychiatrie opgeleverd wat we verwacht hadden? Kind en Adolescent, 36, 262–283.  https://doi.org/10.1007/s12453-015-0098-8.CrossRefGoogle Scholar
 41. Verschuur, A. (2017). Chaos jeugdzorg loopt uit de hand. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/chaos-jeugdzorg-loopt-uit-de-hand.9572558.lynkx. Geraadpleegd op: 10 jan 2018.Google Scholar
 42. Weisz, J. R., Kuppens, S., Eckshtain, D., Ugueto, A. M., Hawley, K. M., & Jensen-Doss, A. (2013). Performance of evidence-based youth psychotherapies compared with usual clinical care: a multilevel meta-analysis. JAMA Psychiatry, 70, 750–761. Opgehaald op 20 januari 2018, van http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/1691780.CrossRefGoogle Scholar
 43. Winter, L. de, Verhage, A. M., & Goossens, F. (2016). Dubbelrollen in effectonderzoek. Over de onafhankelijkheid van onderzoekers in de databank effectieve jeugdinterventies. De Psycholoog, 6, 41–53.Google Scholar
 44. Wolf, K. T., & Baglivio, M. T. (2017). Adverse childhood experiences, negative emotionality and pathways to juvenile recidivism. Crime and Delinquency.  https://doi.org/10.1177/0011128715627469.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations