Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 1, pp 27–30 | Cite as

De Jeugdwet in IJsland

Bijzonder jeugdbeleid in een bijzonder land
  • Sonný Lára Thrainsdottir
Article
  • 64 Downloads

Samenvatting

In IJsland gaat de Jeugdwet van 2007 niet in de eerste plaats over jeugdzorg, zoals in Nederland. Zoals in alle Scandinavische landen gaat de meeste aandacht van het jeugdbeleid uit naar participatie van jeugdigen in hun vrije tijd.

In IJsland ligt de focus van het jeugdbeleid dus op vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren. De ministeries van Onderwijs en van Cultuur in IJsland beschouwen dit als ‘actief jeugd- en jongerenwerk’. De gemeenten bieden een breed aanbod van activiteiten aan voor alle kinderen en jongeren.

Literatuur

  1. 1.
    Guðjónsdóttir, M., Helgason, S., & Tómasdóttir, S. (2017). Stefna um frístundaþjónustu í Reykjavík til 2025. Reykjavík: Reykjavíkurborg. http://reykjavik.is/sites/default/files/skjol_thjonustulysingar/fristundastefna_05.09.2017_0.pdf (Geraadpleegd op 28 december 2017)

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ReykjavíkIJsland

Personalised recommendations