Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

‘Mijn doel in het leven hield me op de been’

  • Eva Prins
De jeugd van Rudie Kagie
  • 10 Downloads

Samenvatting

Over zijn jeugd in een kindertehuis en bij pleeggezinnen schreef journalist Rudie Kagie twee boeken. Dat bleek therapeutisch. ‘Ik wilde dat rare leven van mij een beetje begrijpen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Eva Prins
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations