Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 20–21 | Cite as

Stand In Het Land

  • Merel Van Dorp
Stand in het land
  • 23 Downloads

Samenvatting

De transitie is een feit. Waar verloopt het soepel en waar wringt het nog? Deze keer: Combinatie Jeugdzorg en de gemeente Eindhoven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel Van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations