Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Pedofielen verdedigen

  • Semra Aytemur
Voor de rechtbank
  • 55 Downloads

Samenvatting

Wie verdacht wordt van een zedenmisdrijf zoals pedofilie, is daar schuldig aan, denken veel mensen. Dus hoe halen advocaten het in hun hoofd om zo iemand bij te staan?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Semra Aytemur
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations