Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 14–14 | Cite as

Hart vol scherven

  • Annet van Zon
Column Annet van Zon
  • 51 Downloads

Samenvatting

Hij is op bezoek. De minister met de mooie schoenen. Onze minister. Hij is uitgenodigd aan de keukentafel van de pleegzorg en wordt geraakt door de verhalen van alledag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Annet van Zon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations