Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Jeugdzorgaanbieders moeten zelf ggz aanbieden

  • Merel Van Dorp
De Stelling
  • 120 Downloads

Samenvatting

Onlangs fuseerde jeugd- hulpinstelling Spirit uit regio Amsterdam met kinder- en jeugdpsychiatrische instelling de Bascule. Youké biedt sinds januari zélf jeugd-ggz naast opvoedhulp. Is integratie van jeugd-ggz en jeugdzorg een vooruitgang voor cliënten?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Merel Van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations