Het Meekijkconsult Cardiologie

Samenvatting

Het Meekijkconsult Cardiologie is een geïntegreerd zorgmodel met betrokkenheid van de zorgverzekeraar waarin huisartsen en cardiologen samenwerken. Het biedt mogelijkheden om het aantal verwijzingen aanzienlijk te reduceren. Het consult is een goed voorbeeld van geïntegreerde eerste- en tweedelijns zorg. Belangrijk voor het welslagen is een gemeenschappelijk financieel belang, goede scholing en een goed afgestemd ICT-systeem voordat men aan de implementatie begint.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Literatuur

 1. 1.

  Hoorweg BB, Willemsen RT, Cleef LE, et al. Frequency of chest pain in primary care, diagnostic test performed and final diagnoses. Heart 2017;103:1727-32.

 2. 2.

  Haasenritter J, Biroga T, Keunecke C, et al. Causes of chest pain in primary care: a systematic review and meta-analysis. Croat Med J 2015;56:422-30.

 3. 3.

  Winpenny E, Miani C, Pitchforth E, et al. Outpatient services and primary care: scoping review, substudies and international comparisons. Southampton (UK): NIHR Journals Library, 2016.

 4. 4.

  Baxter S, Johnson M, Chambers D, et al. The effects of integrated care: a systematic review of UK and international evidence. BMC Health Serv Res 2018;18:350.

 5. 5.

  Seesing M, Haalboom J, Geerse R, et al. Meekijkconsult: iedereen tevreden én geld over. Medisch Contact 2015:1227-9.

 6. 6.

  Institute of Medicine. Primary care and public health: Exploring integration to improve population health. Washington (DC): The National Academies Press, 2012.

 7. 7.

  Hardy B, Mur-Veenmanu I, Steenbergen M, et al. Inter-agency services in England and The Netherlands: A comparative study of integrated care development and delivery. Health Policy. 1999;48:87-105.

 8. 8.

  Schrijvers G. Integrated care: better and cheaper. Amsterdam: Reed Business Information, 2017.

 9. 9.

  Zorgregistraties Eerste Lijn. Cijfers huisartsen: Omvang zorggebruik. Utrecht: NIVEL, 2019. https://nivel.nl, geraadpleegd 21 november 2020..

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marijke Vester.

Additional information

Vester MP, Van der Hoeven BL, De Grooth GJ, Bonten TN, De Doelder MS, Eindhoven DC, Barbier LW, Coppens J, Schalij MJ, Van Dijkman PR. Het Meekijkconsult Cardiologie. Huisarts Wet 2021;64(3):34-9. DOI:10.1007/s12445-021-1050-1.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Vester, M., van der Hoeven, B., de Grooth, G. et al. Het Meekijkconsult Cardiologie. Huisarts Wet 64, 34–39 (2021). https://doi.org/10.1007/s12445-021-1050-1

Download citation