Serie behandeling van alledaagse klachten

Behandeling van diarree

Casuïstiek

Samenvatting

Behandeling van acute diarree bij gezonde mensen is doorgaans overbodig. Het is voldoende voorlichting en advies te geven. Wanneer diarree langer dan tien dagen aanhoudt, is onderzoek naar een causale oorzaak belangrijk. Bij diarree door onbekende oorzaak is het beleid hetzelfde als bij acute diarree. Voor het welbehagen van de patiënt is het belangrijk dat hij voldoende drinkt en eet waar hij zin in heeft. Bij dreigende dehydratie is extra vocht zinvol. Als de diarree erg hinderlijk is, kan loperamide worden geadviseerd.

Literatuur

 1. 1.
  De Jongh TOH, Schierenberg A. Diarree. In: De Jongh TOH, De Vries H. Therapie van alledaagse klachten. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Belo JN, Bos ML, Brühl PhC, Lemmen WH, Pijpers MAM, Van den Donk M, et al. NHG-Standaard Acute diarree (derde herziening). Utrecht: NHG, 2014. www.nhg.org.
 3. 3.
  De Wit NJ, Schierenberg A, Witteman BJM. Acute diarree. In: De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM, Knottnerus BJ. Diagnostiek van alledaagse klachten. Vierde druk. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2016.Google Scholar
 4. 4.
  SWAB. Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland. IX. SWAB-richtlijn voor antimicrobacteriële therapie bij acute infectieuze diarree (2014). www.swab.nl/swab/cms3.nsf.
 5. 5.
  Gottlieb T, Heather CS. Diarroea in adults (acute). Clin Evid 2011;02:901.Google Scholar
 6. 6.
  Laroque R, Harris JB. Approach to the adult with acute diarrhea in resource-rich countries. www.uptodate.com. Geraadpleegd april 2018.
 7. 7.
 8. 8.
  NVK. Dehydratie bij kinderen: richtlijn voor eerste opvang bij gastro-enteritis (2012). www.nvk/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht.aspx.
 9. 9.
  Lamers HJ, Jamin RH, Zaat JO, Van Eijk JT. Dietary advice for acute diarrhea in general practice: a pilot study. Br J Gen Pract 1998;48:1819-23.Google Scholar
 10. 10.
  Freedman SB, Willan AR, Boutis K, Schuh S. Effect of dilute apple juice and preferred fluids vs electrolyte maintenance solution on treatment failure among children with mild gastroenteritis. JAMA American Medical Association 2016;315:1966.Google Scholar
 11. 11.
  Farmacotherapeutisch kompas. www.farmacotherapeutischkompas.nl.
 12. 12.
  Douma JA, Smulders YM. Loperamide voor acute infectieuze diarree. Ned Tijdschr Geneeskd 2015;159:A9132.Google Scholar
 13. 13.
  Li ST, Grossman DC, Cummings P. Loperamide therapy for acute diarrhea in children: Systematic review and metaanalysis. PlosMed 2007;4:e98.Google Scholar
 14. 14.
  National Institute for Healthcare and Excellence. Gastroenteritis (NICE), 2015. www.nice.org.uk/guidance/cg177 NICE CKS. https://cks.nice.org.uk/gastroenteritis.
 15. 15.
  Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2010;11:CD 003048.Google Scholar
 16. 16.
  Sartor RB. Probiotics for gastrointestinal diseases. www.uptodate.com.
 17. 17.
  Briand V, Buffet P, Genty S, Lacombe K, Godineau N, Salomon J et al. Absence of efficacy of nonviable Lactobacillus acidophilus for the prevention of traveler’s diarrhea: a randomized, double-blind, controlled study. Clin Infect Dis 2006;43:1170-5.Google Scholar
 18. 18.
  Wanke CA. Travellers diarrhea: clinical manifestation, diagnosis and treatment. www.uptodate.com. Geraadpleegd april 2018.
 19. 19.
  Hempel S, Newberry SJ, Maher AR, Wang Z, Miles JN, Shanman R, et al. Probiotics for the prevention and treatment of antibiotic--associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2012;307:1959-69.Google Scholar
 20. 20.
  Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD005436.Google Scholar
 21. 21.
  Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. A meta-analysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persistent diarrhea. Pediatrics 2008;121:326-36.Google Scholar
 22. 22.
  Patro B, Golcki D, Szajewska H. Meta-analysis: zinc supplementation for acute gastroenteritis in children. Aliment Pharmacol Ther 2008;28:713-23.Google Scholar
 23. 23.
  Thomas PD, Forbes A, Green J, Howdle P, Long R, Playford R, et al. Guidelines for the investigation of chronic diarrhoea. Gut 2003;52: Suppl 5:v1-15.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.LUMCHuisarts n.p. en docentLeidenNederland
 2. 2.ArtsUMC Utrecht, Julius centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns GeneeskundeUtrechtNederland

Personalised recommendations